Salgın AB gıda sisteminin zayıflığını ortaya koyuyor

Uzmanlar, AB’nin gıda ve tarım sistemleri dönüştürülmezse küresel ısınmanın sınırlanmasının imkansız olacağı konusunda uyarıyorlar (Foto: Camilo Rueda López)

By ELENA SANCHEZ NİCOLAS 

BRÜKSEL, 16. NİS, 07:03

Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan kısıtlayıcı önlemler, mevsimlik işçilerin yılın bu zamanında olağan sınır ötesi akışını bozarak AB’nin gıda tedarik sistemini olumsuz etkiledi.

Avrupa Birliğindeki kuşkonmaz, çilek veya elma çiftçileri, bu yıl ürünlerin hasat edilmesinde, özellikle Doğu Avrupa ve üçüncü ülkelerden gelen işçilere güvenmek zorunda kalabilecekleri konusunda uyardılar.

Ancak AB tarım komiseri Janusz Wojciechowski, 15 Nisan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AB sınırlarının ötesinde malların ve işçilerin serbest dolaşımını sağlayan ‘yeşil koridorlar’ sayesinde “mevsimlik işçi edinme sorununun önemli ölçüde iyileştiğini” söyledi .

“Gelecek için, tarımın gelecekteki bir krize nasıl daha dayanıklı hale getirileceğini düşünmeliyiz.” Dedi.

Avrupa’nın ” Tarladan sofraya olan mesafeyi nasıl kısaltacağını” yeniden düşünmesi gerektiğini söyleyen Wojciechowski’ye göre, AB’de her yıl yaklaşık üç milyar ton tarımsal gıda taşınmaktadır.

Öte yandan, çevre ile ilgili çalışmalar yapan 40  STK ve sivil toplum grubu 15 Nisan Çarşamba günü Avrupa Komisyonu’nu Yeşil Anlaşmasının bir parçası olarak Avrupa için sürdürülebilir bir gıda sistemi geliştirmeyi amaçlayan “Tarladan Çatala Stratejisi” nin yayınlanmasını ertelememeye çağırdı .

Artık gecikme yok

Bu strateji, bazı çıkarlar tarafından mevcut Ortak Tarım Politikasına (OTP) bir tehdit olarak algılanmaktadır, çünkü daha yüksek çevresel hırslı bir tarım politikasının öncüsü olabilir.

“Covid-19 ın gösterdiği yabancı ve göçmen işçilere ciddi bir bağımlılık ile zincir gıda sistemleri devam edemez.”

“Tarladan Sofraya” stratejisi, gelecekteki şoklara dayanabilecek dayanıklı, sağlıklı, adil, ekolojik ve genel sürdürülebilir gıda sisteminin temellerini oluşturma potansiyeline sahiptir. “

Başlangıçta, komisyonun bu planı – Biyoçeşitlilik stratejisi ile birlikte – 25 Mart’ta duyurması bekleniyordu, ancak yayın tarihi koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan’a ertelendi.

Ancak, bazı kaynaklar komisyonun bir kez daha ertelemeyi planladığını göstermektedir.

Komisyon kaynakları, “Prensip olarak, politika belgeleri hazır. Ancak bu stratejilerin [Farm2Fork ve Biodiversity] hak ettikleri dikkati aldığından emin olmak istiyoruz.”

Bununla birlikte, çevre aktivistleri, koronavirüs salgınının komisyonun planlarına devam etmesinin önünde bir engel olmaktan ziyade bir fırsat olarak görülmesi gerektiğine inanmaktadır.

Dünya Yaban Hayatı Fonu’nun (WWF) Avrupa şubesinde yapılan bir konuşmada ,Avrupa Politika Ofisi’nde Tarım ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Kıdemli Politika Görevlisi Javier Ruiz “Gıda sistemlerimizi uzun vadede nasıl daha sağlam hale getireceğimize dair Covid-19 salgınından dersler çıkarılacak, ancak “Farm to Fork” stratejisini daha fazla geciktirmek için bir neden yok.” Dedi.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre, eğer dünya gıda ve tarım sisteminde dönüşüm yoksa küresel ısınmayı sınırlamak imkansız olacaktır.

AB’nin gıda zincirinin hava, su ve toprak kirliliğinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik kaybına ve sera gazı emisyonlarının artmasına katkıda bulunduğu bulundu.

AB STK Şefliği şefi Olga Kikou, “Çevreyi korumak, biyolojik çeşitliliği düzeltmek ve hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketiminde önemli azalmalar yapmak için, acil olarak sürdürülebilir gıda üretimi ve insancıl tarım sistemlerine doğru bir geçiş sağlamak gerekiyor.” Dedi.

Buna ek olarak, Avrupa Parlamentosu’nun tarım komitesinin Çarşamba günü milletvekilleri, gelecekteki AB’nin uzun vadeli bütçesi ve tarıma yönelik finansman konusunda endişelerini dile getirdiler.

Pandemic reveals weakness of EU food system

By ELENA SÁNCHEZ NICOLÁS 

BRUSSELS, 16. APR, 07:03

The restrictive measures imposed to slow the spread of the coronavirus have disrupted the usual cross-border flow of seasonal workers for this time of the year, affecting the EU’s food supply system.

Farmers of asparagus, strawberries or apples across the bloc have already warned that they might have to ditch this year’s crop season, which mainly relies on workers from eastern Europe and third countries.

However, the EU commissioner for agriculture, Janusz Wojciechowski, said on Wednesday (15 April) that “the problem of acquiring seasonal workers has improved significantly” thanks to the ‘green corridors’ that allow free circulation of goods and workers across EU borders.

“For the future, we should think how to make agriculture more resilient to a future crisis,” he added.

In the EU, around three billion tonnes of agri-food are transported every year, according to Wojciechowski, who said Europe should reconsider “how to make shorter the distance from farm to fork”.

Meanwhile, a group of 40 environmental NGOs and civil society on Wednesday (15 April) urged the European Commission not to delay publication of the “Farm to Fork Strategy” – which aims to develop a sustainable food system for Europe as part of its Green Deal.

No more delays

This strategy is perceived by some vested interests as a threat to the existing Common Agriculture Policy (CAP), since it could work as a precursor for an agricultural policy with higher environmental ambition.

“Covid-19 has strikingly brought to light some of the dysfunctions of our current globalised and unsustainable food systems, based on long and specialised chains, with a strong dependency on foreign and migrant workers in poor working conditions,” activists warned in the letter addressed to the commission.

“The ‘Farm to Fork’ strategy has the potential to build the foundations of a resilient, healthy, equitable, ecological and overall sustainable food system that is able to withstand future shocks,” it adds.

Initially, the commission had been expected to announce this plan – together with the Biodiversity strategy – on the 25 March, but the publication date was postponed until 29 April due to the coronavirus outbreak.

However, several sources indicate that the commission plans to postpone it once again.

“In principle, the policy papers are ready. But we want to make sure that these strategies [Farm2Fork and Biodiversity] receive the attention that they deserve,” commission sources told EUobserver.

No reason to delay?

However, environmental activists believe that the coronavirus pandemic should be considered as an opportunity rather than an obstacle to proceeding with the commission’s plans.

“Lessons will be drawn from the Covid-19 pandemic on how to make our food systems more robust in the long-term, but there are no credible reasons to delay the Farm to Fork strategy any further,” said Jabier Ruiz, senior policy officer at the European branch of NGO World Wildlife Fund (WWF).

According to the report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, it will be impossible to limit global warming if there is no transformation of the world’s food and farming system.

The EU’s food chain was found to contribute to air, water and soil pollution, as well as biodiversity loss and the increase of greenhouse gas emissions.

“Protecting the environment, restoring biodiversity and making significant reductions in the production and consumption of animal products are urgently needed to bring a true shift towards sustainable food production and humane farming systems,” said Olga Kikou, head of NGO Compassion in World Farming EU.

Additionally, MEPs of the European Parliament’s committee on agriculture on Wednesday voiced their concern about the future EU’s long-term budget and the funding that will be directed for agriculture.

https://euobserver.com/green-deal/148076

Hakkında admin