Pandemi Rus işletmelerini değiştirebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in büyük bir teşvik planına izin verme olasılığı düşük. Fotoğraf: AFP / Grigory Sysoev / Sputnik

Pandeminin yarattığı kriz yeni ve daha açık bir ekonomik modelin temelini atabilir

DMİTRİY FROLOVSKİY **

16 NİSAN 2020

Rusya’nın küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) üzerinde ek baskı oluşturacak ve iş dünyası Covid-19 pandemisinden sonra büyük ölçüde farklı görünebilir. Ancak ekonomik durgunluk ve  düşen petrol fiyatları, Rus şirketlerini mevcut büyüme modellerinden vazgeçmeye ve daha fazla verimlilik için çabalamaya zorlayabilecek sert bir döneme girilmiş bulunmakta.

Bu tür değişimler, alışılmış iş modellerini yeniden gözden geçirilmesi ve 1990’lara benzer şekilde yeni ve daha açık bir ekonomik modelin temelini oluşturan bozulmaları katalize edebilir.

Son iki hafta boyunca Rusya’nın resmi istatistikleri  , pandeminin başlangıcından bu yana koronavirüs enfeksiyonlarında en büyük sıçramaları kaydetti . Toplam sayı hala birçok Batı ülkesinden daha düşük olmasına rağmen, resmi açıklamalar ülkenin sadece erken bir aşamada olabileceğini gösteriyor ve Johns Hopkins Üniversitesi pandeminin Mayıs başında zirveye ulaşacağını tahmin ediyor.

1998 ekonomik krizinde yaşanan çöküntü benzeri bir durum ortaya çıkabilir.

Rusya, son altı yıldaki izolasyonist politikalar ve 550 milyar ABD Doları’nın üzerindeki muazzam finansal rezervler sayesinde ekonomik şoklara daha korumalı görünüyor. panik Fitch’in açıklamasına göre ; Kremlin’in en kötü durum senaryosunda, 2020 yılında ekonomideki daralma % 1,4 olabileceği, belirtilen veri şirketlerin %10 siparişlerinin azalması. seviyesinde olacağı ve bu tablonun bütününde gayri safi yurtiçi hasılanın % 1.5-2’sine tekabül edeceğini senaryolamış vaziyetteler.

Rus hükümeti kısa süre önce  ekonomik faaliyetlerin Haziran ayı sonuna kadar veya daha uzun süre dondurulması ve petrol fiyatlarının varil başına 20 doların altında kalması durumunda  sistematik olarak önemli 646 şirket için stres testleri  uyguladığını  kabul etti .

Her ne kadar analiz zayıflıkları tanımlamak ve karşı önlemleri belirlemek için tasarlanmış olsa da, piyasaya virüs salgını çok yıkıcı olursa devletin müdahale edebileceğine dair bir mesaj verdiler.

Olası eylemler, Rus hükümetinin 2007-08 mali krizine bir yanıt olarak başlattığı ve olumsuz sosyal etkilerin iyileştirilmesine ve büyük işsizliğin önlenmesine yardımcı olan büyük işletmelerin kurtarılmasını yansıtabilir.

Ancak bu kez devletin, makroekonomik istikrara yönelik doğrudan tehditleri tespit etmediği sürece aynı ölçekte müdahale etme olasılığı düşüktür.

Düşük enerji gelirleri, Rusya’nın yeni gerçeği olabilir ve birçok işletme için sıkıntı yaratabilir.

Şu anda ulusal kayıtlarda yaklaşık 6 milyon kayıtlı KOBİ bulunmaktadır ve çeşitli tahminler, sayının pandeminin sonuna kadar üçte bir oranında küçülebileceğini iddia etmektedir.

Yakın zamanda yapılan bir konuşmada, Başkan Vladimir Putin, KDV (katma değer vergisi) hariç, sigorta primleri ve vergilerinde altı aylık erteleme yaparak ve hükümete ek bir yardım programı tasarlama emri vererek küçük işletmeler için daha fazla destek duyurdu .Bununla birlikte, bu tür önlemler yeterli olmayabilir ve mali muhafazakarlığın sadık bir destekçisi olan Putin’in, birçok Batılı ulusun yaptığı gibi büyük teşvik planlarını uygulamaya koyma olasılığı düşüktür.

Bununla birlikte, ekonomik görünüm fırsatları da beraberinde getirir.

Geçtiğimiz yıllarda Rusya  deneyimli  yetersiz büyüme ve düşük işgücü ve gecikmeli emek üretkenliği eşliğinde uzun süreli durgunluk işaret etmişti.Ancak, pandeminin sonunda daha da düşük petrol gelirleri ve artan teknoloji rolleri de aynı şekilde çöküş için daha hazırlıklı şirketleri ortaya çıkarabilir.

Örneğin, gelişmekte olan pazarlardaki küresel kurumsal yatırımcılara rağmen, Moskova’nın Mart ayındaki borsa aylık ortalamaya göre iki kat daha fazla hesap kaydetti ve yarım milyar dolardan fazla hisse girişi oldu.

Sonuç olarak sadece Rusya’nın tüm çizgilerin piyasa spekülatörleri arasındaki popülaritesini yansıtmıyor gibi görünüyor, bu her zaman böyle oldu, ancak yaklaşık 3 milyon yeni hesap veren bireyleri cezbetmek için geçmiş yılların kurumsal politikası.

Bankacılık sektöründe, analistler zaten digital bankacılığı krizden uzun vadeli kazananlar olarak ilan ediyorlar. Bu bağlamda, Tinkoff davası vatandaşların bu bankalarla rekabet etmesini başarı öyküsüdür.

Perakende, özellikle etkilenen sektördür.

Doğuştan online Ozon ve WildBerries gelişirken, geleneksel perakendeciler dükkanlar kapandıkça sınırdadır ve Sportmaster’ın son örneği açıklayıcıdır. 

Ancak krizden önce dönüşümlere başlayan geleneksel perakendeciler var, aralarında e-ticaret işini artırmayı başaran büyük bir gıda dışı perakendeci olan M.video var.

Esnek bir borç profili ve serpintiğin etkilerine dayanacak zamanında maliyet optimizasyonu ile, muhtemelen e-ticaret varlığını artıracaktır.

Birçok işletme ayakta kalmak için mücadele ederken, devalüe edilmiş bir rublenin rekabet avantajından yararlanırken dış ticareti arttırmak için daha fazla çaba gösterilecektir. Bu, mevcut tecritizm politikalarını zayıflatabilir ve iç operasyonel değişimlerle birlikte daha fazla açıklığı tetikleyebilir.

Rusya’nın en büyük petrokimya şirketi Sibur, krizden çok önce çeşitlendirme çabalarıyla biliniyordu. Dünyanın en büyük gaz tedarikçilerinden biri olarak, yetkinlikleri geliştirmeyi ve katma değerli petrokimya işine yatırım yapmayı seçerek işini daha sürdürülebilir ve enerji fiyatlarına daha dayanıklı hale getirdi.

1990’lar Rus medyasında hızlı düşüş ve endemik istikrarsızlık yılları olarak gösterilmiş olsa da, aktarılan piyasa reformları ve girişimciliğin büyümesi 2000’lerin ekonomik mucizesini ön plana çıkardı.

Büyük mali kaynaklar ve birikmiş malların hacimleri ile donatılmış olan Rusya, aynı ölçekte ekonomik türbülansla karşılaşmayacak ve durgunluk ve azalan gelirler, aynı kalıcı etkiye sahip olabilecek alışılmış iş modellerinde önemli bir değişime yol açabilir. 

** Dmitriy Frolovskiy, Ortadoğu ve Orta Asya’da politika ve strateji konusunda siyasi bir analist ve danışman olarak görev yapıyor ve Rusya’nın dış politikası hakkında yazdı. Yazıları Dış Politika, The Hill, Carnegie Moscow Center blogu, Al Jazeera ve diğerlerinde yer aldı. 

Pandemic could transform Russian businesses

The crisis may lay the foundations for a new and more open economic model

By DMITRIY FROLOVSKIY

APRIL 16, 2020

Economic fallout will impose additional pressure on Russia’s small and medium-sized enterprises (SMEs) and the business landscape might look drastically different after the Covid-19 pandemic. But the recession and a bygone era of high oil prices will deliver a harsh reality check that could force Russian companies to abandon existing growth models and strive for enhanced efficiency. Such shifts could reload habitual business patterns and catalyze disruptions akin to the 1990s that lay the foundations for a new and more open economic model.

During the past two weeks Russia’s official statistics have recorded the biggest jumps in coronavirus infections since the beginning of the pandemic. Although the total number is still lower than in many Western nations, official statements suggest that the country might be only at an early stage, and Johns Hopkins University predicts that the pandemic will reach its peak in the beginning of May.

Weeks or months of no work and isolation accompanied by impacts of the global recession and low oil prices could trigger an economic slump, which might pose the biggest challenge to businesses since the Russian default of 1998.

Despite Russia being more prepared to withstand economic shocks and major corporations showing few signs of panic thanks to the isolationist policies during the past six years and massive financial reserves of more than US$550 billion, most of the forecasts look dim. Fitch announced that Russia’s economy will likely decline by 1.4% this year, while the Kremlin’s own predictions are that in the worst-case scenario the economy will contract by as much as 10%, and the central bank stated that a idled workers during April alone ill cost 1.5-2% of gross domestic product.

The Russian government recently admitted running stress tests for 646 so-called systemically important corporations in case economic activities are frozen until late June or longer and oil prices remain below $20 per barrel. Although the analysis is designed to identify weaknesses and outline counter measures, it sends a message to the market that the state could intervene if the virus outbreak is too disruptive.

Possible actions might echo the bailout of major enterprises that the Russian government introduced as a response to the financial crisis of 2007-08, which helped to ameliorate negative social impacts and prevent massive unemployment. But this time the state is unlikely to intervene on the same scale unless it identifies direct threats to macroeconomic stability.

Low energy revenues might be Russia’s new reality and spell trouble for many businesses. Currently there are around 6 million registered SMEs in the national registry and various estimates claim that the number could shrink by a third by the end of the pandemic.

During a recent address, President Vladimir Putin announced more support for small businesses by granting a six-month deferment on insurance premiums and taxes, except for VAT (value-added tax), and ordering the government to draft an additional relief program. Such measures, however, might not be sufficient, and it is clear that Putin, a staunch supporter of fiscal conservatism, is unlikely to embrace the path of many Western nations and introduce massive stimulus plans.

The economic outlook, however, also conveys opportunities. During the past years Russia experienced meager growth, and multiple forecasts pointed to prolonged stagnation accompanied by a declining workforce and lagging labor productivity. But the collapsing oil revenues and growing roles of technologies, which might be even bigger by the end of the pandemic, could likewise reveal companies that are better prepared for the slump.

For instance, despite a run of global institutional investors across emerging markets, Moscow’s stock exchange in March registered twice as many accounts as the monthly average and added more than half a billion dollars in shares. The result does not seem to be merely reflecting Russia’s popularity among market speculators of all stripes, which has always been the case, but the corporate policy of the past years of attracting individuals that has delivered around 3 million new accounts.

In the banking industry, analysts are already proclaiming online banks as the long-term winners from the crisis. In that regard, Tinkoff’s case, which managed to compete with state-owned behemoths even in the good times, is particularly telling.

Retail is the sector particularly impacted. While born-online Ozon and WildBerries thrive, traditional retailers are on the verge as shops close, and the recent example of Sportmaster is illustrative. But there are traditional retailers that started transformations ahead of the crisis, among them is M.video, a major non-food retailer, which has managed to boost its e-commerce business. With a resilient debt profile and timely cost optimization to withstand the impacts of the fallout, it will likely increase its e-commerce presence.

With many businesses struggling to stay afloat, more will strive to increase foreign trade while enjoying the competitive advantage of a devalued ruble. This might undermine existing policies of isolationism and trigger greater openness accompanied by internal operational shifts.

Sibur, Russia’s largest petrochemical company, was known for its diversification efforts long before the crisis. Being one the world’s top gas suppliers, it chose to develop competencies and invest in the value-added petrochemicals business, thus making its business more sustainable and resilient to energy prices.

Although the 1990s have been portrayed throughout the Russian media as the years of rapid decline and endemic instability, the market reforms that were conveyed and the growth of entrepreneurship foreshadowed the economic miracle of the 2000s, with annual average growth rates of around 7% lasting until 2008.

Equipped with massive financial resources and volumes of accumulated goods, Russia will not face economic turbulence of the same scale, and yet recession and declining incomes could galvanize a substantial shift of habitual business models that might have the same lasting impact.  

https://asiatimes.com/2020/04/pandemic-could-transform-russian-businesses/

Hakkında admin