İspanya Başbakanı Sánchez: Avrupa’nın yeni bir Marshall Planı’na ihtiyacı var.

Spanish soldiers disinfect a colleague in Zaragoza, northern Spain.
Photograph: Javier Cebollada/EPA

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, bugün Guardian gazetesine yazdığı makalede Avrupa için yeni bir Marshall Planı’na ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İspanya gibi kamu borcu yüksek olan ülkelerin desteklenmesi için yeni önlemlerin alınması gerektiğini belirten Sánchez, Avrupa’nın savaş zamanı olduğu gibi ekonomik adımlar alması gerektiğini ve Avrupa’nın direnişi ile yeniden canlanmasının sağlanması gerektiğini kaleme aldı.

Avrupa, ikinci dünya savaşından bu yana en kötü krizini  yaşıyor. Sağlık sistemimiz ,1918 grip salgınından bu yana halk sağlığını tehtid eden büyük salgın hastalık boğuşuyor, vatandaşlarımız hastanelerde hayatları için savaşıyorlar.

Avrupa Birliği , Avrupa projesinin geleceği için görünmez bir düşmana karşı savaş veriyor.

İstisnai koşullar karşısında, İspanya gibi AB’nin en ateşli savunucusu hükümetlere sahip ülkelerin vatandaşları Avrupa Birliği rüyasını test ediyor. Birliğin geleceği için kanıt arıyor.

Sarsılmaz bir dayanışmaya ihtiyacımız var.

Avrupalılar arasındaki dayanışma, AB anlaşmalarının kilit bir ilkesidir. Ve böyle zamanlarda gösterilir. Dayanışma olmadan uyum olmaz, uyum olmadan anlaşmazlık olur ve Avrupa projesinin güvenilirliği ciddi şekilde zarar görür.

Avrupa Merkez Bankası’nın yeni geçici acil durum satın alma programı ve işlerini kaybedenler için Avrupa Komisyonu’nun SURE planı dahil olmak üzere son birkaç hafta içinde ilan edilen bir dizi önemli önlemi memnuniyetle karşılıyoruz . Ancak bu önlemler kendi başlarına yeterli değildir. Daha ileri gitmeliyiz.

Avrupa savaş zamanı ekonomisi inşa etmeli ve Avrupa direnişini, yeniden inşasını ve toparlanmasını desteklemelidir. İspanya da dahil olmak üzere birçok devletin kamu borcunu desteklemeye yönelik tedbirlerle mümkün olan en kısa sürede yapmaya başlamalıdır. Bu acil durum sona erdiğinde, yeni bir Marshall planına ihtiyacımız var. AB’nin tüm ortak kurumlarının desteğini gerektirecek bir plan aracılığıyla önemli kaynakları seferber ederek kıtanın ekonomilerini yeniden inşa etmeye devam etmeliyiz.

Avrupa yıkım ve çatışma küllerinden doğdu. Tarih derslerini öğrendi ve çok basit bir şey anladı: Eğer hepimiz kazanmazsak, sonunda kaybederiz.

ABD 2008 durgunluğuna bir teşvik paketi ile yanıt verirken, Avrupa kemer sıkma ile karşılık verdi. Sonucu hepimiz biliyoruz. Bugün, 2008’den bile daha büyük bir küresel ekonomik krizin eşiğinde olduğumuzda ABD, tarihindeki kamu kaynaklarının en büyük seferberliğini gerçekleştirmiştir.

Avrupa geride kalmak istiyor mu?

Eski, ulusal dogmalar ile kırılma zamanı. Yeni bir döneme girdik ve yeni yanıtlara ihtiyacımız var. Olumlu değerlerimize bağlı kalalım ve gerisini yeniden keşfedelim.

Önümüzdeki aylarda, AB üye ülkeleri kaçınılmaz olarak sadece bir sağlık krizi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir krizin sonuçlarıyla başa çıkmak için daha fazla borç alacaklar. Bu nedenle yanıt, tek bir eyalette veya bir grup devlette finansal veya bankacılık krizi gibi asimetrik ekonomik şoklar için öngörülenle aynı olamaz. Virüs sınırlara uymuyorsa, o zaman finansman mekanizmaları da olmamalıdır.

Evrensel olması ve koşullara tabi olmaması şartıyla, Avrupa İstikrar Mekanizması ilk aşamalarda bir kredi hattı aracılığıyla AB ekonomilerine likidite enjekte etmek için faydalı olabilir. Ancak bu orta vadede yeterli olmayacaktır.

Karşılaştığımız zorluk olağanüstü ve eşi görülmemiş. Ekonomik ve sosyal sistemimizi korumak ve vatandaşlarımızı korumak için tek, birleşik, radikal ve hırslı bir tepki gerektirir.

İspanyollar her zaman Avrupa projesini korumuş ve savunmuşlardır. Mütekabiliyet zamanı. Bizimle, İtalya ile ve birliğin 27 ülkesinin her biriyle.

Yeni bir borç karşılıklılaştırma mekanizması oluşturmada, temel tıbbi malzemelerin satın alınması için tek bir blok olarak hareket etme, koordineli siber güvenlik stratejileri oluşturma ve kıtanın iyileşmesinin hızlı ve sağlam olmasını sağlamak için büyük bir acil durum planı hazırlamada dayanışma ile hareket etme zamanı.

Bu dayanışma, kuzey ve güney arasında hiç kimse kalmadığından emin olmamalıdır.

Bunlar cesur kararlar gerektiren çok zorlu zamanlar. Milyonlarca Avrupalı ​​Avrupa Birliği’ne inanıyor. Onları terk etmemeliyiz. Onlara inanmaya devam etmeleri için nedenler vermeliyiz. Ve şimdi ya da asla harekete geçmeliyiz, çünkü şu anda Avrupa’nın kendisi tehlikede.

  • Pedro Sánchez İspanya’nın başbakanı

Europe’s future is at stake in this war against coronavirus

Our citizens are dying and our hospitals overwhelmed. Either we respond with unwavering solidarity or our union fails, writes the Spanish prime minister

The European Union is facing a different war from those we have successfully averted over the past 70 years: a war against an invisible enemy that is putting the future of the European project to the test.

The circumstances are exceptional and call for unwavering positions: either we rise to this challenge or we will fail as a union. We have reached a critical juncture at which even the most fervently pro-European countries and governments, as is Spain’s case, need real proof of commitment. We need unwavering solidarity.

Solidarity between Europeans is a key principle of the EU treaties. And it is shown at times like this. Without solidarity there can be no cohesion, without cohesion there will be disaffection and the credibility of the European project will be severely damaged.

We welcome a number of significant measures that have been announced over the past few weeks, including the European Central Bank’s new temporary emergency purchase programme and the European commission’s SURE plan for those who have lost their jobs. But these measures are not enough on their own. We must go further.

Europe must build a wartime economy and promote European resistance, reconstruction and recovery. It must start doing so as soon as possible with measures to support the public debt that many states, including Spain, are taking on. And it must continue to do so when this health emergency is over, to rebuild the continent’s economies by mobilising significant resources through a plan we are calling the new Marshall plan and which will require the backing of all of the EU’s common institutions.

Europe was born out of the ashes of destruction and conflict. It learned the lessons of history and understood something very simple: if we don’t all win, in the end, we all lose.

We can turn this crisis into an opportunity to rebuild a much stronger European Union. But to do so, we need to implement ambitious measures. If we continue to think small, we will fail.

The United States responded to the recession of 2008 with a stimulus package, while Europe responded with austerity. We all know the outcome. Today, when we are on the brink of a global economic crisis of an even greater magnitude than that of 2008, the US has implemented the greatest mobilisation of public resources in its history.

Is Europe willing to be left behind?

It is time to break with old, national dogmas. We have entered a new era and we need new responses. Let us hold on to our positive values and reinvent the rest.

In the coming months, the EU member states will inevitably take on greater volumes of debt to deal with the consequences of what is not just a health crisis, but an economic and social crisis. That is why the response cannot be the same as that envisaged for asymmetric economic shocks, such as a financial or banking crisis in a single state or group of states. If the virus does not respect borders, then nor should financing mechanisms.

Provided that it is universal and not subject to conditions, the European Stability Mechanism may be useful in the initial stages to inject liquidity into EU economies through a line of credit. But this is not going to be sufficient in the medium term.

The challenge we face is extraordinary and unprecedented. It calls for a single, united, radical and ambitious response to preserve our economic and social system and protect our citizens.

The Spanish have always protected and defended the European project. It is time for reciprocity. With us, with Italy and with each and every one of the 27 countries of the union.

It is time to act with solidarity in creating a new debt mutualisation mechanism, acting as a single bloc for the purchase of essential medical supplies, establishing coordinated cybersecurity strategies, and preparing a major emergency plan to ensure that the continent’s recovery is rapid and robust.

This solidarity has to ensure that there are no gaps between north and south, that we leave no one behind.

These are very challenging times which require bold decisions. Millions of Europeans believe in the European Union. We must not abandon them. We must give them reasons to keep believing. And we must act now or never, because, right at this moment, Europe itself is at stake.

Kaynak ;

https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2020/apr/05/europes-future-is-at-stake-in-this-war-against-coronavirus

Hakkında admin