Türkmen Aile, Aşiret, Oymakları,Boyları,Kolları ( 9 )

* Av. Sadun Köprülü

63-Gülemen ailesi: oymağı

200 yıl Irak’ta hüküm süren Türkmen Gülemen ailesi, tanınan Vali Davut Paşa On dokuzuncu yüz yılda kültür yenileme alanında Irak’ta yeni gelişmeler sağlamıştır, 1937- 1941 yıllarında tanınan şahsiyatlarından, Hikmet Süleyman Irak devletinin Başbakanı olmuştur, Gülemen ailesi bugün Bağdat, Kerkük, Leylan ilçesine Yahyava köyü yerlerinden sayılmaktadır. Ayrıca Musul, Mısır, Suriye, Urdun devletinde bulunmaktadır.

64-Dayını oymağı:

Dayını, Dayanmak anlamına gelerek, 200 yıldan fazla Irak’ta hüküm sürmüşlerdir, dedeleri, ataları Irak’ta Diyala, Vasit, Bağdat ve Irak’ın güneyinde yaşadılar Irak’ta krallık döneminde, tanınan büyük siyasi düşünür şahsiyatlarından, Ali Dayınıdır, bu büyük aile, oymak Bağdat, Diyala, Musul yaşamaktadır.

65-Kalaycı oymağı:

Bu Türkmen oymağı, Osmanlı döneminin son zaferleriyle, Diyala bölgesinde yaşamışlardır, tarih bakımından bu oymak Türkmenlerin atası Oğuz oymağından olarak, Türkmen Kıpçak, Karlık oymağından bir parçadır ve Kal- Aç sözlüğünden meydana gelmektedir,  bu gün bu oymak Erbil, Kerkük, Telafer, Türkiye’de yerleşmiştir.

66-Arnavut oymağı:

Türkmen Albeni Arnavut oymağı 1722 tarihinde Diyala, Halis, Hanekın bölgelerinde yaşayarak, Türkmen kimliklerine bağlı kalmaktadırlar ve Hanekın bölgesinde Arnavut Türkmen oymağı beş köyde yerleşmişlerdir, ayrıca Albanya Cumhuriyeti, Türkiye Urdun, Musul, Kerkük’te, Azerbaycan’da yaşamaktadır.

Bugün Türkmen oymak, Aşiretleri, boyları, kolları, aileleri dünyanın her yerinde yaşayarak kimliklerinin belgelere dayanarak ne kadar varlı, güçlü büyük nüfuslu oldukları dünyanın her bir ülkesinde bulunmaktadırlar.

Türkmen milleti büyük bir millet olarak dünyanın her yerinde varlıklarını kurarak  dillerine görenek, gelenek, onur, törelerine bağlı olarak, korumaktadırlar,  sürekli milli mücadelelerini tüm kıyıcı düşmanlara rağmen sürdürmek üzere baskılara, asimilasyon, işkencelere soykırım, katliamlara karşı kendilerini yüce tarihleriyle büyük bir millet olduklarını bildirmektedirler, Türkmenler, Türkiye, Türkmenistan, İran Türkmen Sahra, Suriye, Lübnan, Colan, Filistin, Irak, Türk dünyasında Türkmen, Yürük yanında, Kürtler çoğunlukla Türkmen Boy, Oymaklarından bir parça olduklar, Aşiret yapıları, yaşayışları, görenek, gelenekleri eski kalıntıları, folklor, kültürleri bakımından Türkmenlerle birdir hiçbir ayrım yoktur,

Ne kadar dillerinin unutarak, değişik dillerinin sözlerini kullanırsalar bile,

Diyarbakır, Mardin, Van, Batman, Adana, Şanlıurfa ve başka şehir, ilçe, köyler çoğunluk olarak Türkmendiler ve Türkmen oldukları tüm belgelerle arşivlerde bellidir.

Türkmen milleti dünyada ilk millet olarak, büyük tarihler yaratarak, yiğit, kahraman,  kültürlü, efendi demokrasi sever uygarlık yaratan bir millettir, dünyanın her bir yerinde baskı, işkence, soykırım, katliamlardan dolayı, birçok Türkmenler dillerini, tarihleri unutarak, kendilerini başka bir boydan, başka bir oymaktan olduklarını sanmaktadırlar, yazmaktadırlar,

Her türlü baskı engellere karşı duran büyük Türk milletimiz dünyanın neresinde olursa olsun, tarihlerini okuyarak, anlayarak birçok ırkların,boyların, oymaklarının Türk olduklarını bildikten sonra, tüm göçleri ile doğruyu her kese yansıtarak milletlerine gönülden bağlı olmakla yüce tarihlerine dönmelidiler, sahip çıkmalıdırlar, birçok Türkmen oymakları bugün Kürt oymakları diye kendilerini iyice belgelerle araştırmadan yok olup silinmektedirler.

Türkiye, Irak’ta ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi  Türkmen aşiret, oymakları Aile, boyları kendilerini Kürt, Arap saymaktadırlar, Diyarbakır,  Şanlıurfa, Van, Tunceli,  Şirnak, Adana, Kahramanmaraş,  Gaziantep, Suriye, Filistin, Urdun,   Mısır, Irak, İran devletlerinde olduğu gibi,

Bu bakımdan Kürt kimliğini tanıyanlar doğruyu iyice bilmelidirler.

Kürtlerinin çoğunlukları Türkmen oymakları, boyları, ailelerindendirler, Kürtlerde Türkmenlerinin aynı kökünden gelmektedir.

Bizim tek amacımız Türkmen milletinin tüm boylarından, oymaklarından, ailelerinden olanlar bunu iyice bilmelidirler Türk milletinin geçmişlerini bilmelidirler, okumalıdır tarihlerini iyice kavramalıdırlar, artık kendimize Türk milletimize dönmelisınız? Kürtler boy, oymak, kollarının, ailelerinim Türkmen oldukları kendileri sağlam kafa, akılla, iyice düşünceye dayanarak ispat etmelidirler ve Türk milletlerine bağlı olarak, teröristlerden milletini, ırklarını kaybedenlere yardımcı olmalıdırlar ve kurtarmalıdırlar. Çünkü Teröristin hiçbir zaman milleti, dini, soyu, ırkı olamaz.

Artık doğrudan Türkmen olduklarını gündeme getirmelidirler.

Osmanlılar döneminde, şehir dışında yaşayanlara göçebe olan oymaklara, boylara ailelerle Türk, Türkmen söylemişlerdir ve düzlük, ovalık yerlerde yaşayanlara Yürük Türkmenler, dağda yaşayanlara da Kürt söylenmişlerdir.

Türkmen olan Oğuzlar Osmanlılar, her kes bunu iyice bilmelidir doğrudan Türkmenler büyük millet olduğunu boylara, oymaklara, kollara, ailelere ayrıldıklarını öne sürmüşlerdir.

Müslüman olan Oğuzlar tarihini yok etmeye çalışan kıyıcı düşmanlar onları Türkmenlerden ayırmak için, kardeşlerinden, diğerlerinden ayırmak için  kendilerine varlıklarını ayrı tutarak sanki başka bir millettiler, Türk, Azeri, Özbek,  Kırgız, Kazak, Kızılderili, Gagavuz, Tatar, Türkmen, Oğuz diye onları ayırmaya başlamışlardır, sonradan İngilizlerde, Türkleri,  Türkmenlerden,  Azerlerden, Özbeklerden,   Kırgızlardan, ayırmak için türlü deyimler, adlar kullanmışlardır.

Oğuzlar, Türkmenler daha sonra Müslüman olarak, Türkmen diye tanınmıştır, İslam devleti ve yeni kurulan Türk Devletleri, İmparatorları, beyleri, Türk diye değerini korumuşlardır.

Türkmenlerde Selçuk adını almışlardır ve göçebe Türkmen boyları ile yerleşmişlerdir. Selçuklu devletinden sonra, birleşen Türkmen Aşiret, oymakları boyları, kolları, aileleri, Osmanlı İmparatorluğunu kurmuşlardır, göçebe Türkmenler ise Oğuzlar, Türkler, Türkmenler, Yürükler, Kürtler diye anılmıştır, adlandırılmıştır, böylece Kürtler Türklerden bir parça olarak, bir boydandır, Kürt sözlüğü yeni bir terim olarak, Selçuklu döneminde, hiç görünmemiştir, söylenmemiştir.

Eskiden olduğu gibi Türk milletinde hiçbir ayrımcılık olmamıştır, geçmişteki Oğuzlar, Selçuklu, Türkmen Osmanlı, Türkmen, Türk günümüzde Kürt, Türk sözcükleri bir millet bir ırk, bir soy, bir boy, bir oymaktan kaynaklanmaktadır.

Bugün Kürtlüğü savunanlar ve Türk’ten ayıranlar yalnızca düşmanlara, bölücü, soyu olamayan insanlara hizmet etmekle, destek vermekle, yardım etmektir.

Artık bu ayrımcılık insanları bıktırdı, tüm insanlar doğru olarak, soyunu boyunu, oymağını iyi tanırsa ve ne olduğunu bilince ve tüm oymakların Türk olduklarına inanırsa, ve araştırışa, o zaman bu yıkıcı düşünceler ortadan kalkacaktır, soyu olmayan hainlerde kaybolacaktır.

* Irak Türkmen Cephesi Eski Temsilcisi

Hakkında admin